Σκάφη που Δεν Απαιτείται Δίπλωμα

Τιμοκατάλογος 2018

Ναύλος Μισής Ημέρας

Ημερήσιος Ναύλος

Μάιος/Ιούνιος

€ 55

€ 85

Ιούλιος/Αύγουστος

€ 65

€ 95

Σεπτέμβριος/Οκτώβριος

€ 50

€ 80

*Περιλαμβάνεται ασφάλεια αστικής ευθύνης
**Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
***Τα καύσιμα δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω τιμές

Σκάφη Με Καπετάνιο

Για το κόστος ενοικίασης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας